Zápasy

Zápasy × Soutěže

 • Hraje se na jeden koš. Družstvo se skládá max. ze 4 hráčů. V každém družstvu je min. jedna dívka a jeden kluk.
 • Hrací doba je 10 min hrubého času. Rozpis utkání je na hlavní výsledkové tabuli. Každý koš z pole má hodnotu 1 bodu, koš dosažený ze vzdálenosti větší než 6,75 m má hodnotu 2 bodů – pozorovatel rozhoduje o platnosti dosaženého koše, hlásí jeho hodnotu a skóre.
 • V případě nerozhodného výsledku dochází k prodloužení hrací doby o 3 minuty. Maximální počet prodloužení jsou 3, poté následuje rozstřel z čáry trestného hodu. Postupně každý hráč družstva vystřelí jeden trestný hod. Pokud má jedno družstvo 4 hráče a druhé 3, střílí někdo z druhého družstva 2x. Družstvo s větším počtem vstřelených TH vyhrává.
 • Pokud je družstvo složeno ze 4 hráčů, ke střídání může dojít pouze při přerušení hry (faulu, autu, trestných hodech apod.), nikoliv po obdrženém nebo vstřeleném koši. Střídající hráč stojí za koncovou čarou a střídá na pokyn rozhodčího.
 • Každé družstvo má k dispozici jeden oddechový čas o max. délce 30 s, při němž čas hry neběží. Oddechový čas je možné čerpat kdykoliv během hrací doby při držení míče, ale v poslední minutě si není možné vzít oddechový čas.
 • Družstvu je poskytnuto 5 min na rozcvičení společně se soupeřem. Doporučujeme včasné a řádné rozcvičení, aby se zabránilo případným zraněním. Každý hráč startuje v turnaji na vlastní nebezpečí.
 • Před začátkem hry družstva losují o míč systémem „kámen-nůžky-papír“ na jedno vítězství.
 • Po každé změně vlastníka míče musí družstvo míč dopravit za čáru 6,75 m, jinak koš, který následuje, nebude uznán a míč bude poskytnut soupeři.
 • Ve všech sporných situacích, kdy nemůže rozhodnout ani přítomný pozorovatel, je míč ponechán družstvům střídavě. První sporný míč získává družstvo, které prohrálo úvodní losování o míč (viz basketbalové pravidlo o alternativním držení míče).
 • Auty se vhazují vždy za nejbližší pomezní čárou a není ponecháno volné vhození míče do hřiště.
 • Při každém přestupku nebo chybě (faulu) dostává míč ke vhazování ze zámezí (autu) soupeř. Pokud je hráč faulován při hodu na koš, hází jeden trestný hod (šestku) z čáry 5,8 m. Pokud zároveň s faulem bylo dosaženo koše, koš platí a hráč má k dispozici jeden TH. Po čtvrtém po sobě jdoucím faulu v jednom útoku (družstvo stále pokračuje v útočení – nedošlo ke změně držení míče, ani družstvo nedosáhlo koše) hází faulované družstvo trestný hod.
 • Pokud se hráč dopustí výrazně nesportovní chyby, hází soupeř jeden trestný hod z čáry 5,8 m. (Jedná-li se o zvláště hrubý přestupek proti pravidlům, fyzické či velmi hrubé slovní napadení pořadatelů, hráčů či diváků, soupeř hází jeden trestný hod a provinilec může být diskvalifikován do konce utkání. O dalším postupu rozhodne pozorovatel, hlavní rozhodčí a hlavní pořadatel.).
 • Hráči ani pozorovatel nemají právo měnit pravidla. Případné protesty řeší s konečnou platností hlavní rozhodčí. Semifinálové zápasy, zápas o třetí místo a finálový zápas řídí hlavní rozhodčí.
 • Po skončení utkání vždy poražený tým bude dělat rozhodčí, zapisovatele a časomíru v následujícím utkání. Rozhodčí nebude sedět. Zapisovatel a časomíra mohou.

Případné dotazy Vám zodpoví hlavní rozhodčí turnaje.

Menu