Soutěže

Zápasy × Soutěže

SOUTĚŽ VE STŘELBĚ TRESTNÝCH HODŮ

 • Každý(á) hráč(ka) střílí 10 TH.
 • Počítají se pouze proměněné TH, vítězí hráč(ka) s největším počtem proměněných TH.
 • Při shodném počtu proměněných TH, následuje rozstřel. Střílí se vyřazovacím způsobem náhlá smrt.
 • Každý si může sám vybrat míč na střelbu.

SOUTĚŽ VE STŘELBĚ TROJEK

 • Střílí se ze tří pozic … 0°, 45°, 90°.
 • Na každé pozici má hráč(ka) 5 pokusů.
 • Vítězí hráč(ka) s největším počtem proměněných střel.
 • V případě shodného počtu následuje rozstřel. Každý hráč má jednu střelu z každé pozice.
 • Každý si může sám vybrat míč na střelbu.


SOUTĚŽ V SHOOT-OUTU

 • Střílí se z čáry trestného hodu.
 • Hráči stojí v řadě za sebou a střílí se dvěma míči.
 • V případě proměněné střely hráč přihrává míč dalšímu v zástupu.
 • V případě neproměněné střely si hráč míč doskočí a střílí z podkoše, dokud nedá koš.
 • Hráč vypadává, pokud se mu nepodařilo dát koš dřív než hráči který střílel po něm.
 • Vítězí hráč, který v soutěži vydrží nejdéle.

Menu